Zámecká sýpka Blansko | ubytování, restaurace | +420 702 002 824 | info@sypkablansko.cz

Tipy na výlety v okolí

Jihomoravský kraj

Hospodářsky významný region s výhodnou polohou v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem odedávna představuje strategickou křižovatku Evropy. Rozlohou se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo a počtem obyvatel na třetí místo mezi ostatními regiony České republiky. Tudy kráčelo do Evropy křesťanství, podél zdejších řek se během staletí zrodilo množství městeček a měst, na svazích se dodnes prostírají vinice a ovocné sady. Svým návštěvníkům jižní Morava předkládá rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek, na své si přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci židovských památek. Čtyři zdejší lokality jsou zapsány v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nabídku doplňuje přitažlivá folklorní a vinařská turistika.

http://www.jizni-morava.cz/

CHKO Moravský kras a zpřístupněné jeskyně

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Najdete zde unikáty živé i neživé přírody, četné archeologické, paleontologické i kulturní památky. Moravský kras je tvořen především vápenci středního devonu až spodního karbonu. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří téměř 35 km, což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve střední Evropě. Ve střední části Moravského krasu je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhé Rudické propadání – Býčí skála. Nejznámější jeskyní jižní části krasu je jeskyně Ochozská s délkou téměř 2 km.

Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1 100 jeskyní. V řadě z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života i vývoje lidské společnosti. Pro veřejnost je zpřístupněno pět jeskyní. Jsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Kateřinská, jeskyně Punkevní, jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Výpustek
Geologický podklad, členitý terén, poloha na rozhraní panonské a hercynské oblasti i výskyt karpatských druhů je příčinou existence specifických rostlinných a živočišných společenstev. Pozoruhodná je fauna jeskyní. Nejznámější jsou netopýři, kterých zde bylo dosud zjištěno 21 druhů. V jeskyních Moravského krasu však žijí i četné druhy bezobratlých živočichů, kteří jsou dokonale přizpůsobeni k životu v naprosté tmě. Ze skupiny kriticky ohrožených druhů rostlin zde například ve skalní stěně propasti Macocha roste, jako na svém jediném nalezišti v České republice, glaciální relikt, kruhatka Matthioliho. Téměř 60 % území Moravského krasu pokrývají lesy.

www.moravskykras.ochranaprirody.cz

Punkevní jeskyně

Jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR, Amatérské jeskyně. Během prohlídky se dostanete na dno světoznámé propasti Macocha, hluboké 138,7 metrů. Až sem vás přivede soustava mohutných dómů s bohatou krápníkovou výzdobou, jíž vévodí Masarykův dóm – nejkrásnější podzemní prostora Moravského krasu. Jeskyně byly postupně objevovány v letech 1909–1933 (1909–1914 suchá část jeskyně, 1920–1933 vodní plavba) výzkumnou skupinou pod vedením profesora Karla Absolona.

Kateřinská jeskyně

Jeskynní systém Kateřinská jeskyně, který leží v Suchém žlebu, má asi 500 m chodeb. Disponuje největším veřejnosti přístupným podzemním dómem v České republice a unikátní krápníkovou výzdobou, tvořenou skupinou mimořádně úzkých, až 4 m vysokých, hůlkových stalagmitů v tzv. Bambusovém lesíku. Jedním z nejznámějších útvarů je Čarodějnice opírající se o hůl.
Hlavní dóm disponuje vynikající akustikou, návštěvníci se během prohlídky účastní poslechu reprodukované hudby. Několikrát ročně se zde konají hudební a pěvecké koncerty.

Jeskyně Balcarka

Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy představuje svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu a patří právem k vyhledávaným cílům turistických návštěv. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocenních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. V Eliščině jeskyni s ojedinělou krápníkovou výzdobou jsou příležitostně pořádány koncerty komorní hudby. Jeskyně jsou také využívány k léčení nemocí horních cest dýchacích – speleoterapii. Součástí tohoto jeskynního systému je i mohutná sluj Kůlna, jedno z našich nejproslulejších a nejlépe prozkoumaných archeologických nalezišť.

Jeskyně Výpustek

Patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Byla známa od nepaměti jako naleziště kostí pravěké zvířeny. V současné době je v jeskyni dokončována expozice „Jeskyně Výpustek v Křtinském údolí“ a „Jeskyně dávných rituálů“, představující Výpustek jako nejstarší zpřístupněnou jeskyni Moravského krasu, jeskyni „draků a jednorožců“, největší medvědí jeskyni Moravského krasu. V rámci expozice jsou prezentovány i další činnosti člověka – první zemědělci, těžba fosfátových hlín, podzemní továrna i tajné vojenské velitelské stanoviště.

https://moravsky-kras.caves.cz/cz

Propast Macocha

Hlavním turistickým lákadlem Moravského krasu je světoznámá propast Macocha, která je součástí komplexu Punkevních jeskyní. Propast Macocha je největší propastí tohoto typu ve střední Evropě. Samotná propast vznikla s největší pravděpodobností prolomením zesláblé klenby obrovského podzemního dómu, protékaného ponornou říčkou Punkvou. Splynutím krasové sníženiny na povrchu s jeskyní se otevřela vertikální dutina o dnešní hloubce 138,5 m.
Vlastní propast si mohou návštěvníci prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Horního – ve výšce 138 metrů nade dnem a Dolního – ve výšce cca 90 metrů nade dnem. Výchozím bodem k návštěvě obou můstků je placené parkoviště asi 200 metrů od propasti. Nedaleko od Horního můstku je stanice lanové dráhy, vedoucí k Punkevním jeskyním. Od Dolního můstku vede k Punkevním jeskyním malebná turistická stezka.

https://moravsky-kras.caves.cz/cz

Rudické propadání a Býčí skála

Rudické propadání leží ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna, poblíž obcí Jedovnice a Rudice. Spolu s Býčí skálou tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 13 kilometrů. Propadání Jedovnického potoka – Rudické propadání je nejmohutnější propadání v Moravském krasu. Vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 metrů.Jeskyně Býčí skála leží v střední části CHKO Moravský kras severně od města Brna, v Josefovském údolí mezi městy Adamov a Křtiny. Spolu s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni) o celkové délce přes 13 kilometrů. Býčí skála není volně přístupná veřejnosti. Vstup do jeskyně, který je zatarasen železnými vraty, se nachází v dolní části vysoké vápencové skály. Každoročně však členové Speleologické skupiny Býčí skála připravují Dny otevřených dveří, které jsou doprovázeny kulturními akcemi z vlastní produkce a jejich přátel.

Větrné mlýny

Větrný mlýn Rudice stojí na výšině Tumperk v jihovýchodní části obce Rudice. Mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, o výšce 7,5 m. Jde o památkově chráněný objekt.
Větrný mlýn Ruprechtov s unikátní Halladayovou turbínou na kraji obce Ruprechtov v okrese Vyškov je technická kulturní památka. Mlýn byl postaven v roce 1873 jako klasický mlýn holandského typu, s větrným kolem o čtyřech lopatách a s otočnou střechou.

Tři smrky

Tři smrky se nacházejí na katastrálním území vesnice Ruprechtov v okrese Vyškov na místě, které se nazývá „Na prostředních“, „Na barvínku“, či „Na krchůvku“. Smrky nechal zasadit v 70. letech 19. století majitel zámku v Račicích, baron von Palm.Původně se jednalo o čtyři smrky, z nichž jeden byl kdysi zasažen bleskem a uschnul. Dnes rostou na louce uprostřed lesa smrky tři, z nichž největší má atypicky rozložitou korunu s několika výhonky. V této lokalitě se natáčely některé scény z filmu Kuky se vrací.

Skalní mlýn

Skalní mlýn leží v Moravském krasu na rozcestí Punkevního údolí, Pustého žlebu a Suchého žlebu. Nachází se na katastrálním území Těchov, části města Blanska.
V lokalitě skalní mlýn se nacházejí provozní objekty (informační centrum, prodejna vstupenek, prodejny suvenýrů a občerstvení, správa CHKO a další). Na Skalním mlýně je centrální parkoviště, odtud se dále pokračuje k Punkevní jeskyni buď ekovláčkem, nebo pěšky. Na Skalní mlýn jezdí z nedalekého Blanska pravidelné autobusové spoje. Ústřední informační služba Skalní mlýn zajišťuje informační službu, rezervace vstupenek do jeskyní Moravského krasu, prodej vstupenek do Punkevních jeskyní a prodej jízdenek na silniční vláček a lanovku na Macochu.

Rozhledna podvrší – Veselice

Rozhledna stojí na kopci se zajímavým názvem Podvrší (590 m n. m.), asi 0,5 km od osady Veselice. Rozhledna je umístěná od roku 2001 na železobetonové telekomunikační věži a má ochoz umístěný ve výšce 32 m nad terénem. Otevřená je každoročně od května do října anebo po individuální domluvě. Jejím provozovatelem je obec Vavřinec.
Z ochozu je návštěvník rozhledny odměněn pohledem na celé území CHKO Moravský kras, od Helišovy skály na SV po Hády na JZ, a ze vzdálenějších míst mimo jiné např. na chladící věže elektrárny Dukovany ve vzdálenosti cca 52 km na JZ, dále Pálavské kopce u Mikulova ve vzdálenosti 57 km na JV, na SV nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny kopec Skalky u Benešova s meteorologickým radarem v nadmořské výšce 735 m n.m., na JZ pohoří Českomoravské vysočiny, na JZ podstatnou část Boskovické brázdy atd. Za zmínku určitě stojí i informace, že z rozhledny jsou viditelné i tři další rozhledny, a to Babí lom u Lelekovic na J, na Z Milenka u Rudky a rozhledna u obce Kozárov.

www.rozhledna-veselice.cz

Zámek Blansko

Renesanční zámek byl vystavěn na přelomu 16. a 17. století na místě tvrze, která byla zbudována patrně ve 13. století. Základy válcové věže, která se nám zachovala dodnes, pocházejí z románského období.

Zámek Rájec Jestřebí

Na kraji vesnice Rájec-Jestřebí, za starou a vysokou zdí, v romantickém rozlehlém parku stojí zámek. Jak působí? Jsou zámky velké, až se člověku tají dech, také jsou zámky oplývající chladnou, vážnou až přísnou krásou, známe šlechtická sídla, jejichž lesk už pohasl, a konečně jsou zámky hezké a milé. K těm patří i Rájec. Hezoučký a milý zámek. Snad tyto dvě slova nejlépe vystihují první dojem.

Město Boskovice a Western Park Boskovice

Nedaleko od Blanska se nachází město Boskovice, které návštěvníkům nabízí prohlídku židovské čtvrti, zámku a hradu. Pouhý 1 km za městem Boskovice leží Western Park, který může nabídnout spoustu zábavy pro všechny věkové kategorie.

Arboretum Křtiny

Nejstarší a největší zařízení tohoto druhu na ŠLP Křtiny je Arboretum Křtiny, nacházející se u silnice mezi městysi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od jihomoravské metropole Brna. Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách
Nahrazení středověkého areálu monumentální barokní novostavbou zadal opat zábrdovického kláštera v roce 1718 Janu Santinimu. Ten na vrcholu svých tvůrčích sil navrhl rozsáhlý areál, který se stal skutečnou barokní perlou Moravy. Celá stavba však byla dokončena až dlouho po Santiniho smrti, v roce 1750.

Zámek Letovice

První zmínky pocházejí již z let 1250 – 1274, ale první písemná zmínka pochází z r. 1360. Na počátku 15. století v r. 1424 hrad zničili husité. V druhé polovině 15. století byl letovický hrad obnoven. O jeho pozdně gotické přestavbě svědčí několik sklepních místností s jednoduchým portálem a část vnější obvodové zdi zámeckých budov.

Křetínská přehrada u Letovic

Údolní nádrž Letovice, nazývaná také Křetínka, leží mezi Letovicemi a Křetínem na nejspodnější části toku Křetínky. Křetínka je přítok řeky Svitavy a ústí do ní v Letovicích, asi 1,5 km od sypané hráze. Pod hladinou přehrady je velká část obce Lazinov, zatopená při stavbě vodního díla.

A Late Night Snack - Brandy Aniston गली दिवा माँ कुछ टी वीडियो करना चाहती है मेरे दोस्त और मैं उसे कुछ सेक्सी वीडियो करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं OMG! My student friend's naked wife takes my cock ब्लू पिक्चर सेक्सी वीडियो इंग्लिश very pretty babe suck toy then fuck her pussy लेडीस और कुत्ते का बीएफ xxx iii फिल्म Cute petite schoolgirl Kenzie Kai riding family man's dick for candy सनी लियोन की सेक्सी हॉट वीडियो credit meaning in telugu desi bhabhi nighty savita bhabhi hot videos avy scott la sposa in nero streaming sex loạn luân trung quốc video de amor para tu pareja chippy d porn videos देसी भाभी साड़ी में अच्छी लग रही थी तो भाभी पेल दिया pramugari porn sex psp porn videos